Uwagi ogólne

Dachy z płyt komorowych należy zawsze projektować z pochyleniem co najmniej kilkunasto stopniowym, aby zapewnić prawidłowy spływ wody. Płyty komorowe poliwęglanowe pozostają stabilne podczas długotrwałej pracy w zakresie temperatur od -40°C do +120°C. Zakazane jest chodzenie bezpośrednio po płytach, ewentualnie można podczas montażu stosować deski oparte na co najmniej kilku żeberkach płyty.

Montaż

  • Płyta powinna być zamontowana tak, aby pozostało miejsce w profilu na rozszerzalność cieplną materiału. Przed montażem należy wszelkie uwagi zawarte w niniejszej instrukcji skonfrontować z instrukcją montażową dotyczącą konkretnie zastosowanego systemu.
  • Dopuszczalne rozstawy podpór zależą od grubości płyty, wielkości obciążenia i sposobu mocowania. Przy dobieraniu rozstawu podpór należy korzystać ze szczegółowych wykresów i tabel opracowanych przez producentów płyt.
  • Nie można montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki.
  • Przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na odległość około 50 mm od brzegów formatki. Pełne usunięcie folii maskujących powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu montażu.
  • Płyty należy tak zamontować, aby żeberka przebiegały zgodnie z kierunkiem spadu.

Blog

Wiedza prosto od specjalistów

Zobacz więcej